Kräftfiske

Kräftfiske

Varje år drabbas delar av Pyttebyn av en märklig campinglusta. Troligen beror det på att JC och hans kompis B har tillgång till kräftfiske i det stora "Helgahavet". Under ett veckoslut i Augusti invaderas en utav öarna i Helgasjön utav mer eller mindre vana campare, för att dra upp lite kräftor. För en utomstående som passerar utanför ter det sig som om det har dykt upp en tysk camp på ön, men si, så är icke fallet. Årets kräftfiske, 2010, innefattade allt som allt 18 övernattande, varav 6 stycken var under 15 år. Till det skall adderas två som inte sov, by-rackorna. De två for runt som två skållade troll på natten.

Här finns lite bilder till beskådande.

Här ligger delar av en bra kräftskiva.